SERVICE


Swedmog har ett väl utbyggt servicenät med verkstäder som betjänar kunderna när det gäller Unimog och MB Trac. Swedmog erbjuder även mobil service. 

Ett nät av kompetenta serviceverkstäder finns representerade. 


Kontakta vår serviceavdelning i Mönsterås, tel 0499-490 65. 

Vi hjälper vi dig att hitta rätt serviceverkstad.

MB-swedmog

RESERVDELAR

Originalreservdelar levereras varje dag till olika platser i Sverige. För reservdelar, ring oss på 0499-49050.

RESERVDELSEXPRESS

Om en reservdel någon gång inte skulle finnas på lager hos oss, kommer den ändå snabbt fram tack vare vår expresservice

ENASTÅENDE RESERVDELSLAGER

Vår handelspartner förfogar över stora reservdelslager. Även efter många år finns alltid originaldelar till hands.
Swedmog har en hög reservdelstäckning.

Reservdelar

ORIGINALDELAR MB-TRAC

Swedmog har ett stort utbud av originaldelar till MB-Track & Unimog. 

Är det något ni söker så är det bara att höra av er till oss!


mb-bild-11